Föreningen

AKTUELLT

 

 

 

 

 

Nyfiken på släktforskning?

 Nästa träff i Strömstads Bibliotek:

8 juni kl 14-17:

DNA-café

11-13.30

 

 

 

Om Föreningen Strömstads Släktforskare

Föreningen Strömstads Släktforskare bildades 1987. Vårt syfte är framför allt att främja intresset för släktforskning. Vi bistår gärna med råd i släktforskningsfrågor. När det gäller forskning kring Strömstad med omnejd, så besitter vi en djupare kunskap.


Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund. Vi är cirka 150 medlemmar.

Medlemskap

Om du är nyfiken på dina rötter eller redan har börjat släktforska, så är du välkommen till vår förening. Årsavgiften är 125 SEK. Om du är intresserad av medlemskap, så är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen 2016

Ordförande: Kjell Samuelsson, kjell.sm6fam(at)hotmail.com

Vice ordförande: Lisbet Rodin, lirodin(at)hotmail.com

Sekreterare: Björn-Ole Adamsson, anitaberit(at)hotmail.com

Kassör: Ulla Jansson, ulla(at)allu.se

Ledamot: Agneta Alfredsson, agneta.alfredsson(at)live.se

Ledamot: Åke Öster, ake.oster@gmail.com

Hemsida 

Webbmasters: Lisbet Rodin och Stig Carlsson.

Medlemsblad

Medlemsbladet Vi släktforskare ges ut ett par, tre gånger per år. Redaktör är Lisbet Rodin lirodin(at)hotmail.com

Medlemsträffar och DNA-café

Vi har ett släktforskningsrum Bohusrummet på Strömstads stadsbibliotek. Varje tisdag mellan 12.00-17.00 finns möjlighet att träffa vår ordförande Kjell Samuelsson, som delar med sig av sin omfattande släktforskningskunskap. Tid bokas innan på telefon 0526 25076. Andra lördagen i månaden har vi öppet hus mellan 14.00 -18.00, där vi utbyter erfarenheter. Ibland har vi föredrag om olika tema. Vi ger oss också ut på utflykter till intressanta mål. 


Nytt är att vi har DNA-café mellan kl 11 och 14 samma dagar vi har medlemsmöte. Vårt forskningsrum är då också öppet för besök.


Biblioteket är stängt och dörren måste vara låst. Det finns en ringklocka att trycka på - ibland är det svårt att höra så tryck fler gånger och vänta lite......

Besöksadress

Strömstads stadsbibliotek, Karlsgatan  17

Postadress

Strömstads släktforskare, c/o Kjell Samuelsson,

Saltö Kyrkoväg 25, 452 96 Strömstad.

Bankgirokonto

5107-6917

För bosatta utomlands:

IBAN kontonummer:

SE3580000836837830462631

BIC/SWIFT: SWEDSESS