Tidningen

Föreningen Strömstads Släktforskare har ett medlemsblad "Vi Släktforskare". Alla medlemmar i föreningen får ett ex i pappersform. Från och med nummer 15 finns medlemsbladet även på webben. Webbadress: Vi släktforskare

Vi uppskattar om ni vill bidra med material till vårt medlemsblad. Har ni tankar kring detta, så kan ni vända er till Lisbet Rodin, som är redaktör för medlemsbladet. Mejladress: lirodin@hotmail.com

 

Nyfiken på släktforskning?

 Nästa träff 

i Strömstads Bibliotek

lördagen 9 november

kl 11-15

Vi startar med

DNA-café kl 11.

Vårt egna bibliotek håller på att flyttas och vi kan inte garantera åtkomst i nuläget

 

 

 

Tidningens huvudredaktör har i många år varit Bertil Holmström. Han efterlämnar ett stort tomrum som kommer att bli svårt att fylla. Men tidningen planeras utkomma ungefär som tidigare och med Bertils tankar och idéer ett bra tag till.